مجموعه یَدآرت

مجموعه هنردست، اولین تولید کننده چوبهای شماره دوزی در مشهد و بهترین قیمتهای تیراژ در کشور،
آماده همکاری با مدارس، فروشگاه ها و مجموعه های مرتبط می باشد. ارسال پستی به سراسر کشور وجود دارد.

 

نامویژگیهاقیمتتصویرسفارش دهید
چوب شماره دوزی گرد دالبر- تک لایه
- قطر : ۴ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گل- تک لایه
- قطر : ۴ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گل- تک لایه
- دو سوراخ
- قطر : ۴ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گل- تک لایه
- دو تکه جدا از هم
- قطر : ۴ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گل- تک لایه
- دو تکه جدا از هم
- دو رنگ
- قطر : ۴ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۵.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۳.۰۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۲.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی تخم مرغ- تک لایه
- ویژه نوروز
- ابعاد : ۴*۳.۸ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی تخم مرغ- دولایه
- ویژه نوروز
- پشت کار مخفی
- ابعاد : ۴*۳.۸ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب مگنت
زیر ۱۰عدد ۵.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۳.۰۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۲.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گرد کوچک- تک لایه
- قطر : ۲.۷ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز و گوشواره
زیر ۱۰عدد ۳.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی گرد بزرگ- تک لایه
- قطر : ۴.۱ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی قلب کوچک- تک لایه
- ابعاد : ۳.۳*۳ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز و گوشواره
زیر ۱۰عدد ۳.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی قلب بزرگ- تک لایه
- ابعاد : ۴.۲*۳.۹ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی اشک کوچک- تک لایه
- ابعاد : ۳.۳*۲.۵ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز و گوشواره
زیر ۱۰عدد ۳.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی اشک بزرگ- تک لایه
- ابعاد : ۳.۲*۴.۵ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی مربع کوچک- تک لایه
- ابعاد : ۲.۲*۲.۲ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب دستبند
زیر ۱۰عدد ۳.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۰۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی مربع بزرگ- تک لایه
- ابعاد : ۳.۸*.۳.۸ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۰۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۱.۸۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی انار- تک لایه
- ابعاد : ۴.۵*۳.۷ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۴.۵۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی انار- دو لایه(پشت کار مخفی)
- ابعاد : ۵*۴.۲ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۵.۵۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۳.۵۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۳.۲۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب شماره دوزی انار بیضی- دو لایه(پشت کار مخفی)
- ابعاد : ۵*۴.۱ سانت
- روکش MDF
- تنوع رنگ افرا - زرشکی - قهوه ای - عسلی - آنتیک
- مناسب گردنبند و آویز
زیر ۱۰عدد ۵.۵۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۳.۵۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۳.۲۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چوب و چرم شماره دوزی- دولایه
- یک لایه چوب MDF
- یک لایه چرم صنعتی
- قطر : ۳.۵ سانت
- مناسب آویز
زیر ۱۰عدد ۵.۵۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۳.۵۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۳.۲۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir
چرم شماره دوزی- تک لایه
- چرم صنعتی
- قطر : ۳.۵ سانت
- مناسب آویز و اتصال به پارچه
زیر ۱۰عدد ۴.۵۰۰ت
۱۰عدد به بالا ۲.۵۰۰ت
۵۰عدد به بالا ۲.۲۰۰ت
۲۰۰عدد به بالا ۱.۵۰۰ت
۵۰۰عدد به بالا ۱.۲۰۰ت
کانال : @yadart
تلگرام : @yadart_admin
تماس : ۰۹۳۵۶۷۸۳۹۱۰
سایت : yadart.ir