کارگاه هنری یَدآرتمرتب سازی کشو | کارگاه هنری یَدآرت

برچسب: مرتب سازی کشو

با کشوهای شلوغ آشپزخونه چیکار کنیم؟

کشو های کابینت آشپزخونه من زیادی کوچیک هستن. هر چی سعی میکردم مرتب نگهشون دارم نمیشد و هر از گاهی دوباره نامرتب و شلوغ میشد و به این روز می افتاد: اما حالا با یه ترفند ساده مرتبشون کردم. :-) اگه شما هم کشوهای همیشه شلوغ دارین دست به کار شید. فقط به یه مقوای ضخیم و قیچی احتیاج دارین. اول از…